Duben 2016

Paragáni a důstoník s koněm / Paratroopers and The officer with a horse

24. dubna 2016 v 22:43 | David Topalov |  Aktuálně ...
Ahoj přátelé,

tentokrát jsem namaloval figurky 1/35 dvou anglických parašutistů, z nichž je jeden zraněný a druhý mu pomáhá.
Dále pak k důstojníkovi SS, kterému v bitvě zahynul kůň, a tak se schovává a dává povely v leže.
Základní barvou je jako vždy černá SURFACE PRIMER od AK Interactive a ostatní pak vodovkama VALLEJO.

Ať se Vám líbí. Hezký den :-) David

Hi friends,

this time I have painted figures of two english paratroopers 1/35 scale, the one of witch is wounded and the second tries to help him. Furthermore then to SS officer, whose horse has been deadly wounded and so he hides himself and makes commands from the lying position. The base colour is as ever the black SURFACE PRIMER by AK Interactive and the rest with the VALLEJO acrylics.

Let you like them and have a nice day :-) David
Pianista 1/6

10. dubna 2016 v 21:30 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Skvělý film Pianista( režie Roman Polanski)

Thomas Kretschmann 1/6 alias kapitán Wehrmachtu

Skutečné jméno zachránce polského pianisty Władysława Szpilmana je

Wilm Hosenfeld v dané době byl kapitánem Wehrmachtu.

Slavná scéna s okurkama na schodišti :)

The pianist 1/6
The great film Pianist (directed by Roman Polanski)
Thomas Kretschmann 1/6 alias Wehrmacht captain
A real name of the rescuer of Polish pianist Władysław Szpilman is Wilm Hosenfeld at that time was Wehrmacht captain.

The famous scene with cucumber on starcaise:)

A dnes Vám přátelé představím jednoho z mých velice oblíbených herců , který několikrát stvárnil roli německých důstojníků Thomase Kretschmanna (Stalinggrad z roku 1993, Pianista z roku 2002, Stalingrad z roku 2013)
Pokusil jsem se napodobit scénu z filmu , kdy se k nohám německého důstojníka dokutalí plechovka s okurkama a až tehdy si pianista Szpilman všimne přítomnosti německého kapitána , kterého hraje právě Thomas Kretschmann.
Vzhledem k velikosti měřítka jsem nevytvořil schodů více jako ve filmu.
Prosím ať se líbí.

Today let me introduce you my friends one of my very favourite actors, who created many times the german officers´parts Thomas Kretschmann (Stalingrad from a year 1993, the Pianist from year 2002, Stalingrad from year 2013). I have tried to simulate the scene from motion picture, when the can with cucumber has rolled to the German officer´s feet, as far as then the pianist Szpilman notices the German captain presence, whose part takes the very Thomas Kretschmann. Regarding the size of measure I have not created more stairs as in the movie were. Please let you like it.