Březen 2016

Maličkosti... :)

28. března 2016 v 19:23 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

Kamarádovi pro radost
ZA MODEL ŽILINA 2016

5. března 2016 v 22:01 | Richard Topalov |  Aktuálně ...
ZA MODEL ŽILINA 2016 EVENT MODEL ZILINA
Dom kultury Lietavská Lúčka CULTUR HOUSE Lietavska Lucka

Dnes jsem se zúčastnil super akce pořádanou klubem Žilinských modelářů ZA MODEL .Musím říct , že jsem byl ohromený počtem a vysokou kvalitou zpracování modelů , které byly vystavené.Za mne určitě obrovský úspěch modelářů z Žilinského klubu modelářů!Moc díky za akci a přeji Vám na příští rok ještě větší účast a sobě , abych mohl zůstat do konce a vychutnat si vyhlášení vítězů.
Já jsem si jen tak pro sebe určil vítěze v technice ... a rád vám kluky představím a jejich díla , která mě ohromila , jako zarytého 35káře :)
Nejdříve úžasný STUG ve finských službách :

Today I have participated super event arranged by the club of Žilina's modellers ZA MODEL. I have to say I was impressed by numbers and high quality models processing were exposed. For it was certainly colossal success of modellers from Žilina's club modellers! Thank you very much for the event and wish you for next year much more bigger attendance and wishing me myself to could have stayed till the end and enjoy the enunciation of winners.
Just for me I determine the winner in technique... and glad to introduce you the boys and their arts, had me consterned, like the stubborn 1/35er:)
First the amazing STUG on Finnish duty:
Jen škoda , že to světlo mi neumožnilo (amatérskému fotografovi ) nafotit tak krásný model lépe!!!
Just pity that light could not allow me (amateur photographer) to take photo of so beatiful kit better!!!

A zde autor modelu STUG III ve Finských službách .... kamarád Matuš Sviba !!! GRATULUJI !
And here is the author of the kit STUG III on Finnish duty... my friend Matuš Sviba!! CONGRATULATIONS!
.....................................................................................................................................................


A toto je můj další vítěz nádherná T55 v srbských službách od kamaráda Daniela Hajtingera !!!
GRATULUJI !
And here is my next winner the gorgeous T55 on Serbian duty from my friend Daniel Hajtinger!!!
CONGRATULATIONS!


Ardeny!!! STUG III AUSF G LATE Production

3. března 2016 v 21:19 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

ARDENY 1944 ... STUG III AUSF G LATE Production - ARDENNES 1944

část druhá ... samohybné dělo

A pokračuji v diorámě Ardény nejznámější samohybkou německé armády a to Stugem , však jej znáte , měl "milion" modifikací a byl velice oblíbený u pěchoty , protože ji měl přímo podporovat v těžkém boji na blízkou vzdálenost.
Dnes jen nakousnutí tématu...

2nd part - self-propelled gun
And I am going to continue the diorama Ardennes with the best-known self-propelled gun of German army namely Stug, though you know it, it had "a million" modifications and was very popular at infantry, because it should have to support them straight on short-distance heavy struggle.
Today only to start topics...
A příště již foto ze stavby.... :))) Next time progression photos...
Richard

Palmy .. písek... 1/35 Vignete

3. března 2016 v 21:08 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

Palmy pro kamaráda ( 1/35) Palm tree for my friend

a stojánka pod letadlo 1/48 and the stand for airplane

Kamarád mě požádal o pár drobností, které mě moc nevyrušili v práci na diorámě v ardénách.A zde výsledek .Příjemná změna.
My friend asked me about a few pieces, they do not distract me so much in my work on diarama in Ardennes. Here is the accomplishment. Rather pleasurable change.