Leden 2016

Highlander / Horal

29. ledna 2016 v 0:39 | David Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem
Kamarádi,

tentokrát přináším s sebou další krásnou miniaturu Highlander od Andrea Miniatures. Každý zná Horala, tedy vynikající fantastický snímek o muži, jehož cesta vede staletími a souboji, který začal v roce 1536 na skotských pláních a skončil o 450 let později v New Yorku. Jeho hrdinou je Connor MacLeod, ztvárněný Christopherem Lambertem, jež patří mezi nesmrtelné, kteří bojují proti sobě navzájem a všichni společně pro démonickému Kurganovi, aby dokázal zlomit kletbu a stát se normálním člověkem.
Na této figuře (malováno akrylovými VALLEJO) je právem nejhezčí bohatě zdobený kilt, na jehož postup malby se pojďme podívat blíže. Figura má černý stříkaný základ SURFACE BLACK PRIMER od AK Interactive.

Dear Friends,

this time I am here not alone but with another beautiful miniature Highlander by Andrea Miniatures. Everybody knows the story of Highlander, the amazing action fantasy film about man, whose path leads through centuries and his duel, that had started in 1536 on scottish plains and ended in 450 years later in New York. Its hero is Connor MacLeod, acted by Christopher Lambert, who belongs amongst the immortals, they fight each other and all together against demonic Kurgan to be able to break curse and become normal man.
On the figure (painted with Acrylic Vallejo) well is the most beutiful the rich-decorated kilt, let look at its progress of painting more closely. The miniature has air-brushed black PRIMER SURFACE by AK Interactive.Statečné srdce / Braveheart

23. ledna 2016 v 0:58 | David Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem
Bravehearts tedy Statečná srdce v podání ANDREA MINIATURES

Mí drazí přátelé,

měl jsem to veliké štěstí a dostaly se ke mně krásné miniatury, od španělského výrobce, zobrazující skotského statkáře Williama Wallace, který se proslavil jako jedna z hlavních postav válek o nezávislost a ve Skotsku je považován za národního hrdinu. Spolu s Andrew Morayem porazil anglickou armádu v bitvě u Stirling Bridge a až do porážky v bitvě u Falkirku sloužil jako Ochránce Skotska. O několik let později byl Wallace dopaden v Robroystonu blízko Glasgow a předán králi Eduardu I., který jej nechal popravit pro vlastizradu. Tolik historie a WIKIPEDIE :-)

Figurky jsem měl dvě a tedy naskytla se možnost namalovat odlišným způsobem tartan (skotskou látku), ze které se vyrábí kilt, jež má figura na sobě. Barvy jsem zvolil jako vždy vodou ředitelné VALLEJO. Obličejem se podobá spíše Melu Gibsonovi, který natočil a střihnul si hlavní roli Wallace ve známém filmu BraveHeart z roku 1995.

My dear friends,

I was really fortunate and had got the beautiful miniatures from the spanish producer representing scottish farmer William Wallace, which was famous like one of the main leaders during the Wars of Scottish Independence and in Scotland he is considered as the national hero. Along with Andrew Morray, Wallace defeated an English army at the Battle of Stirling Bridge. He was appointed Guardian of Scotland and served until his defeat at the Battle of Falkirk.
A few years later Wallace was captured in Robroyston, near Glasgow, and handed over to King Edward I. of England, who had him hanged, drawn and quartered for high treason and crimes against English civilians.

The figures I have got two of them and so I had opportunity to paint the tartan (scottish cloth) in different ways, the cloth is used for kilt producing, the figure has it on. The colours I chose as always acrylic VALLEJO. By face you may recognize rather even the actor Mel Gibson, who was making (and playing Wallace too) the well-known film Braveheart of the year 1995.

Pár fotek z malování... / A few stills from painting progress...


KVH P.E.G WIKING z.s.

1. ledna 2016 v 21:42 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

KVH P.E.G. WIKING z.s.

Klub vojenské historie Panzer Elite Group WIKING z.s.

Zdravím přátelé ,
konečně se nám podařilo založit oficiálně klub vojenské historie a taktéž sprovoznit webové stránky a Facebook stránku výše uvedeného klubu.Na těchto stránkách budeme představovat výstroj a výzbroj převážně německých jednotek. a hlevně činnost našeho klubu.
Odkaz webpage : KVH P.E.G WIKING na FaceBooku pod názvem KVH PEG Wiking
Nafotíme detailně uniformy , zbraně , popíšeme části výstroje v původním jazyce + překlad do češtiny.Pevně věřím , že se to určitě do našeho krásného hobby bude hodit.
Pár foto z poslední akce :

Zimní pochod Jilešovice - Bohumín 29.12.2015

MILITARY RE-ENACTMENT UNIT "WIKING"
The Military history group named Panzer Elite Group WIKING

Greetings friends,

finally we have succeeded in founding oficially the club of military history and likewise launching its website / facebook page of the above mentioned club. On these pages we shall present equipment and munitions largely of German troops and especially the activity of our club.
Link to webpage: KVH P.E.G. WIKING on FaceBook under the name of PEG Wiking.
We are going to take more detailed pictures of the uniforms, weapons and will describe the parts of the equipment in original language + translation into czech.
I firmly believe that it will certainly match to our beautiful hobby.
A few stills from the last action:
The Winter march Jilešovice - Bohumín 29.12.2015