Červen 2015

Podzim v Ardenách 1/35

25. června 2015 v 23:59 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

"Nebylo to hrdinství , prostě jen další bojový rozkaz ... "

Neznámý vojín západní fronta podzim 1944 .


"ARDENY 1944" ... tato slova ve mně budí úctu a respekt ke všem , kteří se účastnili této bitvy na sklonku války, ať už na té či na té druhé straně krutého druhoválečného konfliktu. Bláto a pak sníh , chlad a mokro, led a promočené boty , oteklé nohy a omrzliny , to všechno a ještě více , čeho si jen pěšák může dopřát dle libosti ve válce v chladném podzimně zimním ročním období.Nedokážu si ani představit jaké to je být někde v lese v zimě a nemít možnost se převléknout do suchého oblečení, vyspat se v teplé posteli a s teplým jídlem v žaludku.Nemluvě o tom , že by kolem zuřila bitva , které se musím aktivně účastnit.A k válčení vždy patří přesuny , jednou tam a pak zase zpět.Uhasit , kde to hoří.Jít do protiútoku a pak znovu odrazit útok nepřítele.A co když pořád nad váma létají nepřátelské letouny??? Nikomu to nepřeji a pevně věřím , že lidé jsou už natolik rozumní a toto se již nebude NIKDY opakovat. Doufejme !!! :)
Tímto jsem chtěl nastínit moji novou práci v měřítku 1/35. Opět se spolu projdeme válečnou historií jednotek WAFFEN SS , poněvadž za mne mají nejkrásnější uniformy druhé světvé války.A moji chlapi budou oblečeni jak se sluší a patří do krásných maskovacích uniforem poplatných této době, aby opět mohli prolít krev za vůdce a tisíciletou říši !
Vítám Vás v Ardenách na jednom z mnoha deštivých podzimních dnů roku 1944 .......nezapomeňte na teplé oblečení a suché ponožky! Mokré ponožky se suší na krku !!! Taková malá rada válečných veteránů :)))

"There was no bravery, just another combat command..."
Unknown soldier - western front - autumn 1944

"Ardennes 1944" ... these words command respect in me myself and to all who were participated the battle towards the end of war, either on the one or the other side of the cruel 2WW conflict. Mud and then snow, chill and wet, ice and the drenched boots, swollen feet and frostbites, that all and even more what a poor foot soldier may treat at pleasure in war in cool autumnly winter year period. I cannot even imagine how it is to be somewhere in wood in winter and have no possibility to change into dry clothes, get some sleep in warm bed and with hot meal in stomach. Not to mention there would be furious battle around I have to participate in actively. And the transfers always belong to warfare, once there and then back again. Extinguish where it burns. Go to counter-attack and then again strike back the enemy attack. And what to do when the enemy planes are flying above you constantly ? I wish that to nobody and believe it firmly the people are in such a degree reasonable and that will be NEVER happening again. Let us hope !!!
Thereby I wanted to sketch my new work in 1/35 scale. Again together we are going through the war history of WAFFEN SS units, since for me myself they have the most beautiful uniforms of the 2WW. And my fellows will get dressed at it is proper into fair camouflage uniforms conforming to the era, so they would again spill their blood for fuhrer and the 1000year Empire!
Welcome to Ardennes on some of many rainy autumn days of 1944 year... do not forget the warm cloth and dry socks! The wet socks are dried on neck!!! Such a small advice from military veterans :))
Few stills with kind permission - source INTERNET:


Pár foto s laskavým dovolením zdroj INTERNET :