Květen 2015

Barikáda 2015

12. května 2015 v 21:46 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

Barikáda 2015

Barricade 2015

Velice rád se chci s Vámi se všemi podělit o neuvěřitelný zážitek a to účasti na super akci "BARIKÁDA 2015" , kterou pořádal pražský Klub vojenské historie KVH GARDEKORPS - Praha za obrovské podpory městského úřadu Praha 3 !!!
Děkuji moc za to , že mne a mého bratra Davida klub KVH GARDEKORPS - Praha pozval jako hosta na tuto fantastickou akci !
Děkuji chlapi a Tobě zvlášť Jirko!!! Nebýt Tebe tak tam nejsme!
Vše perfektně nachystáno do jediného detailu a časového intervalu ... kloubouk dolů , 450 účastníků a každý věděl co má dělat!Účastníci bojů dostali ubytování a stravu zdarma a nakonec sladká tečka AFTERPÁRTY ve velkém , dokonce i s hudbou v dobovém stylu (kapela s basou atd ...)
A nyní pár foto a videa z akce....

I really like very much to share with you all with the unbelievable experience and that was the participation in the super event "Barricade 2015, which was held by the Club of military history KVH GARDEKORPS - Prague with gigantic support of municipal office Prague 3!!!
Thanks for that me and my brother were invited as guests by the club KVH GARDEKORPS Prague for the fantastic event!
Thank you guys and you Jirka especially!!! If it weren´t you we hadn´t been there!
Everything was perfectly prepared to the word perfect and time interval... my hats off to you, 450 participants and each one knows what to do!
The participants of battles got accommodation and fare free and in the end the sweet point AFTERPARTY in the voluminous style, even with music in period style (the band with contrabass etc.)
And now a few stills and videos from event...


Zleva doprava : Jirka Dvořák (bez tohodle chlapa bychom barikádu 2015 viděli tak možná z TV Díky Jiří!!!)
Můj bratr David a moje maličkost :)
From the left to the right: Jirka Dvořák (without this guy we would have seen the barricade 2015 only from TV - thank you Jiří!!!) My brother David and mine truly :)

Kameraden z daleké Bretagne ve Francii ..... Luc Tacher
Kameraden from the far Bretagne in France ..... Luc Tacher