Březen 2015

Pantherturn Berlin 1945

30. března 2015 v 21:24 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Pantherturn Berlin 1945


A opět bojiště Berlín v roce 1945.Opět zakopaná věž a opět beznadějný boj až do hořkého konce!
Je to podle mne téma , ke kterému se modelář vrací nesčetněkrát a stále je jiná možnost jak ukázat , kolik odhodlání , sebeobětování a bolesti je schopna lidská bytost snést pro myšlenku demagoga jakým byl Adolf Hitler.
Starý muž se samopalem vs kluk v uniformě ...
Pojďme na to :

And once again on the battlefield at Berlin in 1945. Again the dug-in turm (tower) and again the hopeless battle till the bitter end! In my opinion that is a theme the modeller returns countless times to and there is always alternative possibility to show, how much determination, self-sacrificing and pain the human being is able to bear for the ideas of the demagogue that Adolf Hitler was.
The old man with submachine gun vs the boy in uniform...
Let´s go:

Galerie a Rajče


Podstavec na míru od Ladislav Vallo ....
The Base made-to-measure from Ladislav Vallo...


Model od Miga ... nádherný...
The "MIG" model ... gorgeous ....

A již základ nastříkaný černou základovkou.
There is the basis already sprayed with black primer.


SS-Rottenführer Eckhard Fleischmann 18. SS Freiwilligen Panzergrenadierdivision „Horst Wessel“

11. března 2015 v 23:47 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

SS-Rottenführer

Eckhard Fleischmann

18. SS Freiwilligen Panzergrenadierdivision

"Horst Wessel"


Zdarec!
Poslední z dokončených figur 1/6 , voják waffen SS z divize , která se účastnila bitev i na našem území , konkrétně na Moravě.SS rottenführer prošel tuhým bojem , při kterém byl několikrát zraněn.Je evidentně otřesený a demotivovaný.
Válka si vybírá daň nejen na životech , ale i na lidských duších , které se na rozdíl od zranění na těle nikdy nezahojí.
Ať se líbí ...
Richard


Hi there!
The last one from the completed figures of 1/6 scale is Waffen SS soldier from division participated in battles on our territory, particularly in Moravian region. The SS Corporal passed through the tough battle, there he had been several times wounded. He is evidently shocked and demotivated. The war took its tool not only in lifes, but even in human souls, which are not able to heal in contrast to the body wounds.
Let you like it...

PHOTO rajče a galerie