Únor 2015

A mohou vzlétnout.... / Ready to fly...

15. února 2015 v 22:44 | David Topalov |  Aktuálně ...
Milí přátelé,
konečně se mi podařilo dokončit figurky 32 mm malované na zakázku. Jsou to modely z krabičky od firmy MASTER BOX bez úprav a doplňků. Jedná se o 3 piloty RAF a jejich pes + 3 piloti LUFTWAFFE z období 2.WW. Všechny jsou malovány ručně štětcem - akrylovými barvami VALEJO.
Napříště mám připraveny figurky od Andrea Miniatures - BraveHeart, Highlander a Viking.
Všem štěstí a radost přeje David

Teď už foto:

My dear friends,
finally I have finished painting of pre-ordered 32 mm high figures. They are models from box of company MASTER BOX without any adjustments and other stuff. The models are 3 pilots RAF and their dog + 3 pilots LUFTWAFFE from 2.WW era. They are all hand painted with brush - acrylic colours VALEJO.
Next time I am ready with figures from Andrea Miniatures - BraveHeart, Highlander and Viking.
Wishing luck and hapiness to all David

Now photo:

Erwin Rommel 1/6

12. února 2015 v 16:34 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem
Erwin Johannes Eugen Rommel
(převzato z Wikipedie)

(15. listopadu 1891, Heidenheim - 14. října 1944, Herrlingen), známý též jako Pouštní liška (německy Wüstenfuchs, případně anglicky The Desert Fox), byl nekonvenční německý voják a vojevůdce, polní maršál považovaný za jednoho z nejlepších polních taktiků druhé světové války. Hodnosti generál polní maršál dosáhl jakožto nejmladší ze všech německých nacistických generálů.
Proslavil se jako velitel tzv. Divize duchů během tažení Francií v roce 1940, jako velitel Afrikakorpsu v bojích o severní Afriku a nakonec jako inspektor Atlantického valu a jeden z velitelů čelících invazi. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v roce 1944 byl donucen spáchat sebevraždu.

Jeho obraz visí na Stěně největších tankových velitelů amerického Pattonova muzea jezdectva a tankových vojsk, která má symbolizovat pět nejlepších tankových velitelů historie: Mošeho Peleda, George Pattona, Creightona Abramse, Israela Tala a Erwina Rommela.

A to je má další práce na figurách 1/6. Můj nejoblíbenější generál německých vojsk.

Zde samozřejmě nedojde k brutálnímu zašpinění ani poškození uniformy uniformy.Přece jen polní maršál se nebude jen tak někde válet v blátě Úžasný.

Proto jsem se rozhodl jen znovu namalovat hlavu a ruce.Udělat střídmou podložku v černém laku .Trochu zaprášit boty a pěkně ustavit figuru.

Foto Galerie a Rajce


Skoro jako maršálova posmrtná maska.(Nástřik surfacerem grey primer Vallejo)Nebelwerfer

9. února 2015 v 11:18 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

Nebelwerfer 1/35

Raketomet 2sv.válka Německo

Milí modeláři tento válečný stroj asi nemusím představovat , že? Všichni , kdo se jen trochu zajímá o 2 sv. válku určitě o pojem raketomet aspoň jednou zavadil.
Trochu faktů neuškodí ( převzato z WIKIPEDIE):

Nebelwerfer byl německý raketomet užívaný v době druhé světové války. Jeho vývoj začal počátkem 30. let právě pod krycím názvem Nebelwerfer, šlo o nápad německých vědců a techniků pod velením generála Waltera Dornbergera. Prvním typem raketometu byl šestihlavňový Nebelwerfer 41 (15-cm Nb. W. 41) ráže 150 mm, který byl vyráběn v letech 1937-1939. Roku 1940 byl zhotoven další typ Schweres Wurfgerät 40 Holz ráže 280 mm a v roce 194228/32-cm Nebelwerfer 41. Dalšími typy byl 21-cm a 30-cm Nebelwerfer 42 a 15-cm Panzerwerfer 42. Raketomety byly umístěny buď na podvozcích protitankových kanónů, které byly taženy buď nákladními automobily nebo traktory, na podvozcích vyřazených kořistních tanků či na kolopásových vozidlech. "Nebelwerfery" měly u německých vojáků přezdívku "Stuka zu Fuß" ("Pěší Stuka"), u amerických vojáků "Screaming Mimi" nebo "Moaning Minnie".

To tak na začátek .Nedávno můj kamarád Milan oslavil pěkné kulatiny a jelikož jsme oba dva vášniví hráči válečné strategické hry Company of Heroes (mod BLITZKRIEG) , tak bylo rozhodnuto a já se chopil krabičky s nápisem NEBELWERFER. Ideální dárek!!!! Byla to 4 denní záležitost , kdy jsem nepoužil žádné doplňky snad jen figura důstojníka s dalekohledem (koupeno burza).Musím říct , že to byla nádherná odpočinková stavba.Dokonce jsem nevytvořil ani kousek terénu , což je u mne neobvyklé.Ale nesčetněkrát jsem to viděl na soutěžích , kdy je model jen na podložce a vypadalo to velice sexy (z pohledu chlapa : )))))
A zde je výsledek , snad se Vám bude líbit...
Richard

Rocket Launcher 2nd WW Germany

My dear modelers, perhaps that war machine I do not need to represent, do I ? Everyone who is a bit interested in 2nd WW, certainly at least once noticed that term. A little facts never do harm (taken over from WIKIPEDIE):
The Nebelwerfer ("Smoke Mortar") was a World War II German series of weapons. They were initially developed at the begining of 30. years with nickname Nebelwerfer, it was idea of German scientists nad engineers under command of general Walter Dornberger. First type of rocket launcher was six barrel Nebelwerfer 41 (15-cm Nb. W. 41) calibre 150 mm, that was produced during years 1937-1939. In year 1940 the next type was constructed Schweres Wurfgerät 40 Holz caliber 280 mm and in year 1942 28/32 cm Nebelwerfer 41. Next types were 21-cm and 30-cm Nebelwerfer 42 and 15-cm Panzerwerfer 42. The launchers were placed on anti-tank canon´s carriage, they were pulled either by cargo trucks or tractors, on carriage of ex-service looted tanks or wheel-track vehicles. "Nebelwerfers" were nicknames given by german soldiers "Stuka zu Fuß" (Footman Stuka), by american soldiers "Screaming Mimi" or "Moaning Minnie".

That is for the beginning. Not a long time ago my friend Milan had nice birthday and because we both are intense players of strategic game Company of Heroes (mod BLITZKRIEG), there was decided to take box signed NEBELWERFER. The ideal present!!! It was 4 day matter, I have not used any accessories except one officer figure with binoculars (purchased at market). I have to say it was splendid resting construction. I did not even create nor a bit of terrain, which is unusual by me myself. But I have seen that countless times on competitions, when the model is only on pad and it looked really kinky (from a man´s view):))))
And here is result, hope you will like it...
Richard
German officer "Georg Bose"..

4. února 2015 v 0:04 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Wehrmacht german officer

(Georg Bose)


Zdravím!!!
Tak se mi podařio dokončit další projekt v měřítku 1/6 a mám z něj obrovskou radost.Pokoušel jsem se předělat obličej a největší strach jsem měl z toho , že dílo nedokončím a hlava bude na vyhození.Snad se to povedlo, snad ne , posuďte sami , :))) Vím , že to není dokonalé , ale nějak se musím posouvat dopředu a získávat zkušenosti a třeba se mi jednou podaří vytvořit zcela novou tvář.Tak jdem do toho...
Více foto Rajče a Galerie ...

Hello!!!
So I have succeeded with finishing the next project in scale 1/6 and it is a great pleasure for me. I have tried to reshape the face and I was utmost afraid of that I had not been able to finish the work and the head will become a junk. Perhaps I was able to, perhaps not, consider by yourselves :) I know it is not perfect, I have to move forward somehow and gain experiences and once perhaps I will succeed to create the quite new face. So here we go...
More photos Rajče a Galerie ...
Koupil jsem si figuru známého německého velitele útočného děla George Bose.Byl z aukra a ze velice dobrý peníz.
I bought the figure of well known german STUG Platoon Leader George Bose. It was from AUKRO for very good price.
A řekl jsem si , že mu zkusím upravit obličej.Nechtěl jsem obličej vylepšit , chtěl jsem vytvořit zcela jiný obličej , zkušeného veterána.
I told myself, I tried to adjust his face. I did not want to make the face look better, I wanted to create the whole differrent face, experienced veteran.