Války je pro všechny dostatek...část 4

11. listopadu 2014 v 20:25 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Války je pro všechny dostatek .... část 4

There´s enough of war for everyone - part 4


Poslední část ... ta nejtěžší. Rozhodnout se , kdy už je vlastně diorama hotova. :)Práce na diorámě je u konce , i když mám tendence pořád něco upravovat.Zde nastíním hlavnní body postupů při tvorbě diorámy...
The last part... the hardest. To decide, when the dio is really done. :) The work on dio is at its end, even I´ve got tendency to adapt still something. Here I am going to sketch some main points of progression on dio creation...


Most : odlitek ze sádry.Původně jsem vše vytlačil do plastelíny a odlil.Humus!
Druhý pokus už byl lepsí.Ze sádry jsem odlil hlavní tvar a zbytek vyškrábal ostrým hrotem.A hle vše vypadá zcela jinak!!!!
Vzpěry mostu jsou z plastových profilů.Nátěr barvou kůže (Flesh tone basic : Vallejo)
Barvení : nástřik černou základovkou ; nástřik červenou (cihly) šedivé kamení : technika suchý štětec šedivým odstínem barvy vallejo
The Bridge: plaster cast. Initially I pressed everything up into plasticine and moulded off. Horrible!
The second try was better. From plaster I have moulded off the main form and the rest scratched out with sharp tip. And wow it looks quite different!!!
The bridge struts are from plastic profiles. The coat painting of skin colour (Flesh tone basic : Vallejo)
The coloration: airspray black priming, airspray red (bricks) grey stones: drybrush technique with grey tones of Vallejo colours
The metal railing is from plastic sewings stretched out from frames over the blaze of candle.


Mostni vzpěry .. léta na dřevě jsou namalovány Vallejo Camo Black Brown. Po zaschnutí vzpěry napuštěny GAME INK barvy Flashtone.
The bridge struts ... the wood rings are painted with Vallejo Camo Black Brown. After surface got dry the struts are impregnated with GAME INK colour Flashtone.


Zelený sliz : pomocí sady od MIGA : HUMIDITY a WET EFFECTS A.MIG 7409
Mech : posyp na vláčky.

Green slime: by means of MIG set: HUMIDITY and WET EFFECTS A.MIG 7409
Moss: fill for model train


Bože jak to jen zapustím do terénu tu mostní stěnu ???????
Nejlépe se vždy osvědčí měkké a lehké materiály v tomto případě polystyrén.
Oh God, how will I put into terrain the bridge wall ???
The soft and light materials are always best approved, in this case styrofoam.


Mostní dlažba : zde jsem hřešil na to , že většina mostu bude pod vozidlem a bahnem.Ale jedno vím jistě příště si dlažbu odliju ze sádry a pak teprve budu rýt dlažbu , je to hezčí.
Bridge paving: there I was trespassing the most part of bridge was covered by vehicle and mud. But one thing I know for sure, next time I am going to cast paving from plaster and after that I engrave the paving, it looks much more pretty.Nesmíte zapomenout pěkně celé dioráma oblepit páskou.Jinak si poškodíte okraje.
You do not have to forget to glue around the whole dio with tape. Otherwise you will damage edges.


Zde zkouška s vozidlem a stromem
There is test with vehicle and tree.


I přesto , dlažba bude zakryta jsem se snažil pomocí barev rozmělnit jednolitost.
Though the paving will be covered I was trying to loosen monolithy by using different colours.


Kávička... těch padlo... :))))
Coffees ... many were drunk... :)))


Nástroje na tvorbu terénu.Nehledejte žádne složitosti... špejlí spojená kola ze šrotiště,,,.. :))
Tools for terrain creation. You do not have to search any complications ... the scrap yard wheels are connected with stick ...:))


Mé oblíbené piliny.Na základ terénu použiji směs pilin sádry herkulesu( nebo SOUDAL) vody .A na povrch této mokré směsi jsem rozsypal piliny a začal tvarovat cestu atd.
My favourite sawdust. On terrain base I use mixture of sawdust, plaster, Herkules glue (or SOUDAL glue) and water. And on surface of the wet mixture I scatter sawdust and begin to create road etc.
Zde již zapuštěný most.
Here is already embedded bridge.


I elektrický sloup a barely jsou již napevno.
Even the electric pole and barrels are already here firmly glued.


Hůře se to maluje , ale nádherně jsou sedlé v terénu.
It is worse to paint, but they are fine clotted in terrain.A vidíte z dlažby zůstalo trčet jen tak maličko.. :)
And you can see just so small piece is stayed put from the paving ...:-)


Pohled z odstupu.Pokud se vám cokoliv nezdá na diorámě , kterou vytváříte , dejte to hned pryč.Teď to ještě jde :)))
The look from distance. If you are not satisfied with anything on your dio, you create, put it right away. Now you can still do it :)))


Smrkové větve. Na dřevěnou větvičku jsem nalepil Soudalem z mechu jehličí.
The pine branches. On the wood branches I glued with Soudal-glue needles from moss.

Po té jsem větev nastříkal tmavě hnědou.Po zaschnutí nástřik tmavě zelenou a pak světlou zelenou.Následoval Matný lak (akrylovy LIFECOLOR)Pokud nepíšu jinak používám na vše barvy VALLEJO.
After that I sprayed the branch with dark brown. After drying spray application of dark green and then light green. Then there was followed matt lack (acryl LIFECOLOR). If I do not write otherwise I always use colours VALLEJO on everything.


Původně jsem do vody chtěl nechat "zacouvat" dřevěný vůz , který jste viděli v předchozím díle.Bohužel , se nevejde tak jak jsem si to představoval ... tož tam nebude :)))
Možná si pamatujete , že jsem těžkým odpůrcem nějakého přeměřování a zkoušek na sucho. Diorámu vytvářím spontánně a proto mě to baví. Nakonci se někdy objeví něco co jsem vůbec nečekal... :))
Dám si další kafe... a jdeme na to bude tady postel, někdo musel zahodit přebytečnou postel do potoka.A divákovi se okamžitě v hlavě rojí otázky typu , kdo asi musel vyhodit postel a proč?? :)
Iniatially I wanted to let the wooden wagon reverse into water, you may have seen in previous part. Unfortunately it was not so nice fit there as I was imaginating.. so it will not be there :))
Perhaps you may remember I am hard opponent of any measuring and dry-tests. Dio I create spontaneously and that is why it amuses me. At the end there always appears something, I was not expecting at all... :-)
I am going to drink another coffee... let´s back to work. There will be bed, somebody had to throw the spare bed away to the stream. And there are promptly swarming questions in spectator´s head: who parhaps had to throw the bed out and why? :)


Rám je z plastových destiček , rám z plastové nitě, matračky z tmelu DURO.
The frame is from plastic plates, frame from plastic sewing, the mattress from putty DURO.Šup už to tam leží ...
Whoosh, there it lies down...

Poprvé jsem na diorámě použil na wash terénu stříkací pistoli.Normálně do trávy zapouštím wash pomocí štětce.Tentokrát jsem namíchal směs ředidla WHITE SPIRIT + olejovka Umbra pálená a už se prášilo od pistole.
Zde kolem vody vidíte trávu ještě bez washe a napravo na svahu již po washi.
For the first time I use spray gun for terrain washing. Normally I engage wash in grass using brush. This time I prepare mixture of thinner WHITE SPIRIT + oil colour BURNT UMBRA and there it goes with spray gun. Here around the water you may see grass without wash and on the right side on downhill wash is already done.
Abyste neřekli postel ma vespod dřevěné laťky.. :)
So that you cannot complain there are wooden boards under the bed...:)


Barvy na vodu .. super věc požít olejovky.Namícháte si odstín jaký potřebujete.
Colours for water ... super thought to apply oils. You can mix shade what you need.


Zde již voda nalitá do ohrádky z průhledné folie.Folii jsem z vnitřní strany natřel Lněným olejem.Po vytvrdnutí pryskyřice to jde hezky dolů.
Here is water already filled in small barrier from transparent foil. I coated foil from inner side with linseed oil. After resin hardening it comes easy down.

Zde je vidět folie z blízka.A voda ještě bez vlnek. Docela mi trnulo zda voda vyttvrdne!!!!!!!!!!! To byly nervy!!
Ale naštěstí mám skvělou ženu , která mi pomohla s poměrem(nemyslím jiný poměr čuníci, vím na co hned všichni myslí) pryskyřice a tvrdidla a vše dopadlo jak má!
Here you can see at close range. Water is still without ripples. I was a bit scarred it the water will harden!!! That was really nervous!! But fortunately I got great wife, she helped me with rating ( I am not thinking about other type of liaison, I know what everybody have on minds ) of resin and hardener and everything went well!

Malá rada pro vás přátelé nepoužívejte maskovací gumu tack it ani plastelinu na ohrazení pryskyřice.Po vytvrdnutí nechá tack it hnusné tvary... lépe použijte nějakou folii a namažte ji nějakým olejem.
Small advice for you friend do not apply nor masking gum "tack it" even plasticine for barriering resin. After hardening the "tack it "will leave disgusting shapes... better way to apply some kind of foil and grease it with some oil.


Zde práce s oleji, ředidlo White spirit , umbra pálená, FRESH MUD a pigmenty tmavá zem.
Here is working with oils, thinner White spirit, burnt umbra, FRESH MUD and pigment DARK earth.


Pak jsem vše již jen složil dohromady.... připravil příběh a vy se na něj můžete kouknout v dalším díle...
Richard
And then I just put everything together... I prepaired story and you may peek it in the next part...
Richard
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kuba kuba | 19. listopadu 2014 v 9:18 | Reagovat

Obdivuji Vaši práci, pravidelně sleduji Vaše stránky a tiše závidím. Co se mi ale líbí nejvíce, jsou ty nápady, v každé diorámě je úžasný příběh. Taky bych se chtěl jednou dostat na takovou úroveň. Už teď se těším na další pokračování :-)

2 Herrtopke Herrtopke | 19. listopadu 2014 v 11:00 | Reagovat

Diky za uznani!
Namety sbiram v knihach a valecnych dokumentech.Kdy prave neco podobneho jsme videl v dokumentu .

3 marek-diorama marek-diorama | E-mail | Web | 31. ledna 2015 v 9:35 | Reagovat

Chci se zeptat když stříkneš model vrstvou laku na vlasy nepopraská barva?
Mám tank natřený základní barvou, ale je to syntetika.

4 Richard Topalov Richard Topalov | 31. ledna 2015 v 20:28 | Reagovat

Zdar!
Nemusis mit strach .Pouzivam lak uz dlouho a nic nepopraskalo. Nezapomen , ze barvu na stirani musis pouzit akrylovou.:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama