Listopad 2014

Poslední nádech Třetí Říše

27. listopadu 2014 v 20:48 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Poslední nádech Třetí Říše / The last breath of the Third Reich


Zdravím !
Tak jsem se pustil do projektu "PANTHERTURM" , o který mě požádal můj kamarád Jirka D. , který velice obdivuje
oblíbenou nacistickou zbraň z konce druhé světové války.
Příběh tohoto válečného stroje je strohý avšak neméně krutý ... Jako každá zbraň prohrávající strany ve válečném konfliktu je i tato určena k záhubě .A tak se i stalo.Ale to nic nemění na tom , že určitě před jejím nevyhnutelným koncem musela útočníkům hoooodně zatápět... :)))

Salute!

So I have started the project "PANTHERTURM" that I was asked by my friend Jirka D., he is admiring very much the favourite nazi weapon from the end of WWII.
The story of the war machine is rigorous, still no less cruel...As every losing side´s weapon in war conflict is this one also destinied to its destruction. And so it was done.
And that does change nothing that certainly before its unavoidable end it had to make the aggressors really hot.... :-)))

Klasika ... černý primer , nástřik pistolí
Classic... black primer, airbrush spray gun.

I nábojnice a veškeré doplňky
Even the shells and entire accessories.
Stroj dostal základní nástřik suříkovou.(Taky primer , stříkáno pistolí)
Po dvoudenním zaschnutí nástřik sprejem na vlasy.
The machine has got fundamental airspray by marine colour (primer too, gun airbrushed)
After two-days drying airspray with hair-lack.

Stroj nástřik německou žlutou.Vespod tmavší , horní část světlejší odstín žluté.
Nábojnice dostaly nástřik bronzovou akrylkou vallejo.Bedna na náboje ... flesh tone vallejo
The machine airsprayed by german yellow. Underneath darker, upper part more lighter tone of yellow.
The shells have got airspray of bronze acryl vallejo. Box for bullets...flesh tone vallejo.


Plastiková Zima 2014 Bratislava

23. listopadu 2014 v 14:56 | Richard Topalov |  Aktuálně ...

Plastiková ZIMA 2014 / Plastic Winter 2014

Zdravím přátelé!
Po velmi dlooouhé době jsem se zůčastnil soutěže a udělal jsem velice dobře.Náááádherné modely , prodejci s obrovskou nabídkou , obrovská návštěvnost a na závěr sladká tečka v podobě ocenění za dioramu 1/35 "Neviděli jste mojí maminku?"
Koukněte na fotečky něco v galerii něco na rajčeti...

Hello my friends!
After a long, long time I have attended the competition and I did very well. Beautiful scale models, resellers with huge offer, massive attendance and finally sweet end in a shape of diorama award 1/35 "Haven´t you seen my mummy?"
Some photos here in galery and some are on rajčeti...

Neviděli jste maminku????

11. listopadu 2014 v 21:12 | Richard Topalov

Války je pro všechny dostatek ... finále

Haben Sie nicht meine Mutti gesehen?

Haven't you seen my mummy?

Neviděli jste moji maminku?

A pár foto zde a v galerii , zbytek na rajčeti a samozřejmě nezapomenu na filmeček...
And here few stills in gallery, the rest on rajče and of course I cannot forget the small film...
Války je pro všechny dostatek...část 4

11. listopadu 2014 v 20:25 | Richard Topalov |  Pracovní postupy textem i obrazem

Války je pro všechny dostatek .... část 4

There´s enough of war for everyone - part 4


Poslední část ... ta nejtěžší. Rozhodnout se , kdy už je vlastně diorama hotova. :)Práce na diorámě je u konce , i když mám tendence pořád něco upravovat.Zde nastíním hlavnní body postupů při tvorbě diorámy...
The last part... the hardest. To decide, when the dio is really done. :) The work on dio is at its end, even I´ve got tendency to adapt still something. Here I am going to sketch some main points of progression on dio creation...


Most : odlitek ze sádry.Původně jsem vše vytlačil do plastelíny a odlil.Humus!
Druhý pokus už byl lepsí.Ze sádry jsem odlil hlavní tvar a zbytek vyškrábal ostrým hrotem.A hle vše vypadá zcela jinak!!!!
Vzpěry mostu jsou z plastových profilů.Nátěr barvou kůže (Flesh tone basic : Vallejo)
Barvení : nástřik černou základovkou ; nástřik červenou (cihly) šedivé kamení : technika suchý štětec šedivým odstínem barvy vallejo
The Bridge: plaster cast. Initially I pressed everything up into plasticine and moulded off. Horrible!
The second try was better. From plaster I have moulded off the main form and the rest scratched out with sharp tip. And wow it looks quite different!!!
The bridge struts are from plastic profiles. The coat painting of skin colour (Flesh tone basic : Vallejo)
The coloration: airspray black priming, airspray red (bricks) grey stones: drybrush technique with grey tones of Vallejo colours
The metal railing is from plastic sewings stretched out from frames over the blaze of candle.


Mostni vzpěry .. léta na dřevě jsou namalovány Vallejo Camo Black Brown. Po zaschnutí vzpěry napuštěny GAME INK barvy Flashtone.
The bridge struts ... the wood rings are painted with Vallejo Camo Black Brown. After surface got dry the struts are impregnated with GAME INK colour Flashtone.


Zelený sliz : pomocí sady od MIGA : HUMIDITY a WET EFFECTS A.MIG 7409
Mech : posyp na vláčky.